Nordisk Friheds konference 23.10.2015 om brandfolks cancerrisiko

Conference

Nordisk Frihed afholdt i samarbejde med Brandfolkenes Cancerforening den 23. oktober på Christiansborg i København en konference om brandfolks erhvervsbetingede cancerrisiko. Nordisk Friheds Liselott Blixt var vært for konferencen, som skulle sætte fokus på, at brandfolk udsættes for en betydelig kræftrisiko, når de udsættes for skadelige stoffer i forbindelse med deres arbejde med at slukke brande for at redde liv og ejendom. Samtidigt gør man fra lovgivernes side slet ikke nok for at beskytte brandfolk med hensyn til at sikre rådgivning, behandling og arbejdsskadeerstatning for erhvervsrelateret cancer.

På konferencen deltog en række af de mest respekterede eksperter på området, herunder både brandfolk med stor erfaring blandt andet Canada, som er et foregangsland i forhold til at sikre bedre forhold for landets brandfolk, samt forskere fra Finland og Danmark. Blandt publikum var der mange brandfolk og pårørende, som selv har haft erhvervsrelateret cancer tæt inde på livet.

- Det har aldrig været farligere at være brandmand. Blandt andet nye byggematerialer, en øget brug af forskellige typer plastik i møbelproduktion og farlig elektronik betyder, at der under en moderne brand udvikles en utroligt farlig kombination af giftige og kræftfremkaldende stoffer, som øger brandfolkenes risiko for at blive alvorligt syge. Lovgivningen og mulighederne for at få hjælp og erstatning er slet ikke fulgt med, og det er under al kritik. Derfor vil vi igennem Nordisk Råd rejse sagen på nordisk plan for at få sat fokus på problemet og forhåbentligt få presset de nordiske regeringer til at gennemføre den nødvendige lovgivning, så de nordiske brandfolk kan få den hjælp og opbakning, som de har brug. Det skylder vi dem, siger Liselott Blixt.