Nordisk Frihed på Nordisk Råds session i Reykjavik

Conference
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

I år var det den islandske hovedstad, der dannede rammen om Nordisk Råds session. Nordisk Frihed deltog med seks af gruppens medlemmer.

Den aktuelle flygtningekrise var højt på dagsordenen, og Nordisk Friheds medlemmer markerede sig med skarpe synspunkter i debatten. Mange af gruppens medlemmer deltog i sessionen for første gang og tog aktivt del i de mange debatter. Et tema, som flere af gruppens medlemmer bragte på bane blandt andet i debatten med den svenske statsminister Stefan Löfven og FN’s Undergeneralsekretær Christian Friis Bach, var, at de nordiske lande i langt højere grad bør satse på at hjælpe flygtninge i deres nærområder i stedet for flytte store mængder af mennesker til de nordiske lande. Flere medlemmer kritiserede også statsminister Löfvens forslag om at overflytte asylansøgere fra Sverige til andre nordiske lande.

Mikkel Dencker blev valgt til vicepræsident for Nordisk Råd i 2016, hvor Danmark har formandsskabet. Det er en vigtig post i det nordiske samarbejde, og det er en vigtig milepæl for gruppen at opnå denne post, særligt set i lyset af, at gruppen kun har eksisteret i få år.