Juho Eerolas tale ved Oslo minisession den 19. april 2016

Juho Eerola
Foto: Morten Brakestad / Norden.org

Ärade president,
Under det senaste året har de Nordiska länderna genomgått en oerhört stor flyktings- och migrationskris. Mer än 32 000 människor anlände till Finland. Detta innebar en nästan 800 procents ökning av asylsökanden jämfört med året innan! Till Sverige kom mer än 160 000 asylsökande. De nordiska länderna har varit tvungna att strama åt sin invandringspolitik och även upprätta gränskontroller vid sina gränser.

Viime vuoden istunnossa käytyjen Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikkojen ja ministereiden välisillä keskusteluilla oli merkitystä tulevien maahanmuuttopoliittisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Vapaa Pohjola katsoo, että tätä vuoropuhelua ministereidemme kanssa on edelleen vahvistettava.

Finland har haft ett gott samarbete med Ryssland vid vår östra gräns som på samma gång är EUs yttre gräns. Förhandlingarna har nu lett till att Ryssland inte längre släpper asylsökande till Finland. Norge har haft en likartad situation med Ryssland och har fått den under kontroll. Det måste vi tacka Norge för.

Meillä on kuitenkin vielä paljon haasteita edessämme. Meidän tulisi mm. pitää huolta pohjoismaiden kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta, joka ei saisi vaarantua turvapaikkapoliittisten toimenpiteiden vuoksi.

Ärade president,
Nordisk Frihets förslag är att Nordiska rådet tillsätter en grupp som diskuterar läget med uppgift att presentera godtagbara lösningar på den nordiska invandrarpolitiken. Gruppen skulle bestå av medlemmar från alla partigrupper och av de som står utanför en partigrupp. Det är väsentligt att vi aktivt börjar diskutera, byta information och goda modeller vis à vis asylpolitiken.

Arvoisa puheenjohtaja,
Maahanmuuttopoliittiselle ryhmälle on nyt suuri tarve, jotta maidemme välille ei synny turhaan jännitteitä. Nyt on rakentavan yhteistyön aika.

Tack.

Nordisk Frihed
Foto: Gjermund Nordtug / Norden.org