Nordisk Friheds sommermøde i Pori – gruppen drøftede blandt andet brandmænds arbejdsvilkår

Nordisk Frihed afholdt sit årlige sommermøde den 2.-3. august i Pori. Et vigtigt tema på mødet var den cancerrisiko, som brandmænd uvægerligt udsættes for i forbindelse med deres arbejde. Gruppen besøgte Satakunta regionens beredskab og fik blandt andet demonstreret redningsaktioner og blev bekendt med de forholdsregler, som brandfolkene tager med hensyn til brug af beskidt udstyr for at nedsætte risikoen for at blive udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Nordisk Frihed har fremsat et medlemsforslag i Nordisk Råd om brandmænds mulighed for at få erstatning for erhvervsrelaterede kræftsygdomme. Det er et emne, som har været drøftet på forskellig vis i de nordiske lande, men desværre lader mulighederne for, at brandmænd kan få erstatning for erhvervsrelateret cancer, stadig meget tilbage at ønske sammenlignet med situationen i eksempelvis Nordamerika.

Gruppen besøgte også Pori Rådhus, hvor man hørte arbejdet i bystyret og om rådhusets interessante historie.

 

Jan Erik Messman ja Mikkel Dencker Porin kaupungintalolla.
Jan Erik Messman og Mikkel Dencker i Pori Rådhus.