Nordisk Frihed har afholdt et sikkerhedspolitisk seminar i det finske parlament

Nordisk Frihed organiserede den 3. oktober et sikkerhedspolitisk seminar i det finske parlament. På seminaret drøftedes en række sikkerhedspolitiske spørgsmål i de nordiske lande. Talerne ved seminaret var højt respekterede eksperter inden for intern og ekstern grænsesikkerhed så vel som nationalt forsvar.

Et af formålene med seminaret var at debattere, hvordan migration har påvirket sikkerheden i de nordiske lande det seneste år. Ordstyrer Juho Eerola (formand for Nordisk Frihed) åbnede seminaret med at beskrive det nordiske samarbejde på flygtninge- og migrantområdet. Hans forslag var at etablere en immigrationsarbejdsgruppe inden for Nordisk Råd, hvor man kan udveksle erfaringer og samarbejde om at tackle nogle af udfordringerne forbundet med massemigration. Eerola understregede vigtigheden af tilbagetagelsesaftaler med afviste asylansøgeres hjemlande, så disse kan blive returneret til deres hjemland på sikker vis.

Jussi Niinistö
Jussi Niinistö

Den finske forsvarsminister, Jussi Niinistö, holdt en tale om de drastiske ændringer i Finlands sikkerhedsmiljø. De militære operationer, som Rusland har gennemført den seneste tid, har medført ændringer i mange europæiske landes militære beredskab. Finlands forsvarspolitik er baseret på et nationalt forsvar såvel som tæt internationalt samarbejde med især EU, NATO og de nordiske lande og bilateralt samarbejde med Sverige og USA. Flere af de nordiske lande er blevet tvunget til at styrke deres forsvar og reintroducere værnepligt.

Petri Knape fra det finske indenrigsministerie og Pasi Kostamovaara fra den finske Grænse- og Kystvagt talte om de sikkerhedsmæssige udfordringer, som migrantstrømmene har medført internt i Finland. Brigadegeneral Kostamovaara understregede vigtigheden af samarbejde med nabolandene såvel som tredjelande i denne sammenhæng.

Peter Kofod Poulsen
Peter Kofod Poulsen

Det danske folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen talte om grænsekontrol og Schengen-samarbejdet og redegjorde blandt andet for, hvordan grænsekontrol og indvandringspolitiske stramninger har været afgørende med hensyn til at bremse tilstrømningen af flygtninge og migranter til Danmark.

Dr. Peter Viggo Jakobsen fra Det Danske Forsvarsakademi svarede i sin tale på spørgsmålet om, hvorvidt NATO giver sikkerhed. Hans svar var, at ”ja, det gør”, om end han redegjorde for, at NATO har en blandet historie med blandede resultater. Hans vurdering var, at Finland og Sverige ville være velkomne til at blive medlem af NATO, hvis de skulle ønske det. Jakobsen konkluderede, at NATO med succes har ”holdt russerne ude, amerikanerne inde og tyskerne nede”.

Taler fra seminaret kan ses her:

Peter Kofod Poulsen
Peter Viggo Jakobsen