Nordic Frihed drøftet Trump administrationen på Nordisk Råds temasession


photo: Magnus Fröderberg/norden.org

Nordisk Råds temasession blev afholdt i Stockholm d. 3.-4. april 2017. Temaet på sessionen var relationen mellem USA og Norden. Nordisk Frihed argumenterede for, at styrke det naturlige forhold mellem de nordiske lande. "Det er vigtigt, at fastholde en god relation mellem USA og de nordiske lande" siger Juho Eerola, "men der er ingen grund til at overdrive den forandring Trump administrationen vil bibringe. Trods alt, har Trump i hans præsidentkampagne, haft nogle gode temaer med kritik af eliten, samt talt positivt om patriotisme."

Nordisk Frihed stræber efter en etableringen af en fælles immigration politik i de nordiske lande. "Vi behøver en slags fælles holdning, for der er behov for en tilpasning af indvandringslovgivningen i de nordiske lande. Et land bør ikke være mere attraktiv end et andet" fremførte Juho Eerola.

Jan Erik Messman havde et indlæg om antibiotika resistens, som truer folkesundheden. Rådet vedtog efterfølgende en hvidbog, der præsenterer en nordisk strategi for bekæmpelse af antibiotikaresistens. "Eksperter anslår, at der blot i 2017 vil være en halv million mennesker, som vil dø af antibaktriel resistens. De nordiske lande er nødt til at allokere økonomiske ressourcer for at udvikle mere effektiv antibiotika" erklærede Messman.

Nordisk Frihed tilsluttede sig et medlemsforslag om øget samarbejde mellem nordiske militær reserver.

"I den aktuelle sikkerheds politiske situation, er vi nødt til at styrke vores samarbejde mellem de nordiske lande, og de frivillige reserver er en fremragende måde at udvide det på", sagde formanden Samuli Voutila, fra det finske ungdomsparti, som var forslagsstiller.

Komiteen for Viden og Kultur diskuterede muligheden for at acceptere finsk og islandsk sprog som officiel arbejdssprog i Nordisk Råd, hvilke Nordisk Frihed støtter.