Vapaa Pohjola -ryhmän seminaari 23.10.2015 palomiesten työperäisistä syöpäriskistä

Conference

Vapaa Pohjola -ryhmä järjesti yhteistyössä Tanskan palomiesten syöpäyhdistyksen kanssa 23. lokakuuta Christiansborgin linnassa Kööpenhaminassa seminaarin palomiestyön aiheuttamasta syöpäriskistä. Ryhmän jäsen Liselott Blixt toimi seminaarin emäntänä, ja toi esiin sen miten palomiehet altistuvat työssään riskiin sairastua syöpään. Lainsäätäjät eivät tee tarpeeksi suojellakseen palomiehiä riittävän neuvonnan, hoidon ja työperäisestä syövästä maksettavien korvausten muodossa.

Seminaariin osallistui joukko alansa tunnetuimpia asiantuntijoita, mukaan luettuna kokeneita palomiehiä esim. Kanadasta, joka on edelläkävijämaa hyvien olosuhteiden turvaamisessa palomiehille, sekä tutkijoita Suomesta ja Tanskasta. Yleisön joukossa oli suuri joukko palomiehiä ja heidän läheisiään, jotka olivat kokeneet omassa elämässään työperäisen syövän.

-Koskaan ennen ei ole ollut näin vaarallista olla palomies. Mm. uudet rakennusmateriaalit, lisääntynyt erilaisten muovien käyttö huonekaluissa ja vaarallinen elektroniikka tarkoittavat sitä, että nykyaikana tulipalo aiheuttaa äärettömän vaarallisia yhdistelmiä myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia aineita, jotka lisäävät palomiesten riskiä sairastua vakavasti. Valitettavasti lainsäädäntö ja mahdollisuudet saada asianmukaista apua ja korvausta johtuen työperäisestä sairaudesta eivät ole pysyneet kehityksessä mukana. Tahdomme sen vuoksi nostaa asian esille Pohjoismaiden neuvostossa, ja saada toivon mukaan Pohjoismaiden hallitukset tarttumaan ongelmaan. Olemme tämän velkaa palomiehillemme, Liselott Blixt sanoo.