Vapaa Pohjola järjesti turvallisuusseminaarin eduskunnassa

Vapaa Pohjola järjesti turvallisuusaiheisen seminaarin 3. lokakuuta eduskunnassa. Seminaarissa keskusteltiin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kysymyksistä Pohjolassa. Seminaarin puhujat olivat alansa parhaita asiantuntijoita Pohjoismaissa.

Yksi seminaarin painopistealueista oli keskustelu siitä, miten viimeaikainen maahanmuutto oli vaikuttanut Pohjoismaiden turvallisuuteen. Vapaa Pohjolan puheenjohtaja Juho Eerola avasi seminaarin kertomalla pohjoismaisesta yhteistyöstä maahanmuuttokysymyksissä. Hänen ehdotuksensa oli maahanmuuttopoliittisen ryhmän perustaminen Pohjoismaiden neuvostoon, jossa jaettaisiin kokemuksia ja kehitettäisiin ratkaisuja maahanmuuttoon liittyvien haasteiden selättämiseksi Pohjoismaissa. Eerola painotti ns. palautussopimusten merkitystä, jotta he jotka eivät olleet saaneet turvapaikkaa Pohjoismaista voitaisiin palauttaa asianmukaisesti kotimaihinsa.

Jussi Niinistö
Jussi Niinistö

Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö puhui Suomen turvallisuusympäristössä tapahtuneista muutoksista. Venäjän viimeaikaiset sotilaalliset operaatiot olivat aiheuttaneet epävakautta, joka oli johtanut puolustusvoimien vahvistamisiin Euroopassa. Suomen puolustus nojaa vahvaan kansalliseen puolustukseen sekä tiiviiseen kansainväliseen yhteistyöhön EU:n, Naton, Pohjoismaiden ja kahdenvälisesti Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, ministeri kertoi. Myös Pohjoismaat olivat joutuneet ottamaan askelia puolustustensa vahvistamiseksi ja jopa harkitsemaan asevelvollisuuden uudelleenkäyttöönottoa.

Petri Knape sisäministeriöstä ja rajavartiolaitoksen Pasi Kostamovaara puhuivat maahanmuuton vaikutuksista sisäiseen turvallisuuteen. Prikaatikenraali Kostamovaara painotti rajavaltioiden ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön ennaltaehkäisevää merkitystä rajaturvallisuudelle.

Peter Kofod Poulsen
Peter Kofod Poulsen

Tanskan parlamentin Folketingetin jäsen Peter Kofod Poulsen kertoi niistä toimista, joihin Tanska oli ryhtynyt maahanmuuton hallitsemiseksi. Hän kertoi miten rajatarkastukset ja maahanmuuttopolitiikan kiristykset olivat olleet omiaan hillitsemään Tanskaan suuntautuvia maahanmuuttovirtoja.

Dosentti Peter Viggo Jakobsen Tanskan kuninkaallisesta maanpuolustuskorkeakoulusta vastasi esityksessään kysymykseen "Tuoko Nato turvallisuutta?". Hän vastasi, että että Nato tuo turvallisuutta, vaikkakin Naton saavutukset eivät olleet moitteettomia historian valossa. Hänen mielestään Suomi ja Ruotsi olisivat halutessaan tervetulleita liittymään Natoon.

 

Seminaarin puheita löydät täältä:
Juho Eerola
Jussi Niinistö
Peter Kofod Poulsen
Peter Viggo Jakobsen