Vapaa Pohjola keskusteli Trumpin hallinnosta Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa


photo: Magnus Fröderberg/norden.org

Pohjoismaiden neuvoston teemaistunto pidettiin 3.-4.huhtikuuta 2017 Tukholmassa. Istunnon teemana oli USA:n ja Pohjoismaiden väliset suhteet. Vapaa Pohjola toi ryhmäpuheessaan esille sen, ettäPohjoismaiden pitäisi tiivistää suhteitaan. "On tärkeää säilyttää hyvät suhteet Yhdysvaltoihin", Juho Eerola linjasi,"mutta Trumpin hallinnon tuomia muutoksia ei pidä ylidramatisoida. Hänellä on kuitenkin ollut tärkeitä teemoja kampanjassaan, kuten poliittisen eliitin haastaminen ja tietty kansallismielisyys."

Vapaa Pohjola pyrki edistämään istunnossa myös maahanmuuttopoliittisen ryhmän perustamista. "Tarvitsisimme tällaista ryhmää, sillä on tarvetta maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännöllisen yhteistyön lisäämiselle", Eerola argumentoi. "Yksi Pohjoismaa ei saisi muodostua toista houkuttelevammaksi siirtolaisten silmissä."

Jan Erik Messman puhui istunnossa maailmaa uhkaavasta antibioottiresistenssistä. Neuvosto hyväksyi istunnossa valkoisen kirjan, joka esittelee yhteispohjoismaisen strategian antibioottiresistenssin voittamiseksi. "Asiantuntijat arvioivat, että jo vuonna 2017 yli puoli miljoonaa ihmistä kuolee antibioottiresistenssin vuoksi", Messman varoitti. "Pohjoismaiden on myönnettävä taloudellista tukea uusien, voimakkaampien antibioottimuotojen kehittämiseksi", Messman linjasi.

Vapaa Pohjola jätti istunnossa jäsenaloitteen Pohjoismaiden reserviläisten yhteistyöstä. "Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tarvitsemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken, jota vapaaehtoisen maanpuolustuksen kautta voidaan lujittaa. Näkemykseni mukaan Pohjoismaissa on tilausta puolustusyhteistyön kehittämiselle", Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila totesi, joka toimi jäsenaloiteidean isänä.

Osaaminen ja kulttuurivaliokunnassa käsiteltiin Suomen ja Islannin kielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston työkieliksi. Vapaa Pohjola –ryhmä tukee aloitetta.