Yleistietoa ryhmästä

Vapaa Pohjola -ryhmä on uusin puolueryhmä Pohjoismaiden neuvostossa. Se perustettiin keväällä 2012 ja siihen kuuluu jäseniä Suomesta ja Tanskasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii suomalainen Juho Eerola, ja jäseniä on yhteensä seitsemän.

Vapaa Pohjola -ryhmä kannattaa vapaata ja demokraattista Pohjolaa, jossa itsenäiset valtiot vaalivat hyviä suhteita toisiinsa ja tekevät läheistä yhteistyötä. Kannatamme itsenäisten valtioiden suvereniteettia sekä kansalaisten oikeutta päättää itse omista asioistaan

Jäsenet:

Juho Eerola


Mikkel Dencker


Mika Raatikainen


Henrik Brodersen

  • Pohjoismaiden neuvoston jäsen vuosina 2007-2011, ja vuodesta 2015
  • Kansalais- ja kuluttajavaliokunnan jäsen
  • Tanskan kansanpuolueen edustaja Färsaarten ja Postin asioissa
  • Henrik Brodersenin profiilli Pohjoismaiden neuvoston sivuilla: http://www.norden.org/fi/persons/henrik-brodersen


Jan-Erik Messmann

  • Pohjoismaiden neuvoston jäsen vuodesta 2015
  • Hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtaja, tarkastuskomitean jäsen.
  • Tanskan kansanpuolueen Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja
  • Jan-Erik Messmanin profiili Pohjoismaiden neuvoston kotisivuilla:
  • http://www.norden.org/fi/persons/jan-erik-messmann
  • Jan-Erik Messmann facebookissa: https://www.facebook.com/janerik.messmann

Laura Huhtasaari

Simon Elo

Varajäsenet:

Anne Louhelainen
Ari Jalonen
Claus Kvist Hansen
Liselott Blixt
Søren Espersen
Ville Tavio